CONCURS

  REGULAMENT CONCURS

“COCO"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”COCO” (denumit in continuare„Concursul”) este SC. Pro Video SRL cu punctul de lucru in Str. Amiral Ioan Murgescu nr.4, sector 2, Bucuresti.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Concursul va fi operat prin intermediul S.C. PROVIDEO S.R.L cu sediul social in Bucuresti, Str Antim Ivireanu, nr 146, com Gruiu, Sat Silistea Snagovului,  cod unic de inregistrare RO11277792, inregistrata la registrul comertului cu nr. J23/247/2002.(In continuare „Provideo”).

Pe perioada Concursului, Provideo va desfasura urmatoarele servicii:

1. va alege castigatoiil cu ajutorul programului random.org.

2. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea acordarii premiilor. 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 27 martie -30 aprilie 2018. Concursul este organizat si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa cumpere animatia COCO in format DVD, film distribuit de Pro Video in magazinele specializate, marile centre comerciale si pe www.provideo.ro. Cumparatorii de pe site-ul www.provideo.ro sunt inscrisi automat in concurs. Ceilalti, trebuie sa trimita poza/dovada achizitiei pe contact@provideo.ro pana pe 30 aprilie 2018, ora 17:00

 SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinta directa sau indirecta care poate aparea ca urmare a participarii la acest concurs.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, organizatorul se obliga:

-   sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;

-     sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;

-     sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe https://www.facebook.com/ProVideo.ro, de pe site-ul www.provideo.ro si de pe site-urile partenere.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa cumpere animatia COCO in format DVD, film distribuit de Pro Video in magazinele specializate, marile centre comerciale si pe www.provideo.ro. Cumparatorii de pe site-ul www.provideo.ro sunt inscrisi automat in concurs. Ceilalti, trebuie sa trimita poza/dovada achizitiei pe contact@provideo.ro pana pe 30 aprilie 2018, ora 17:00

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premii:

- o chitara acustica si 5 lectii gratuite a cate 50 min fiecare oferite de ScoalaChitara.ro. Pentru situatia in care castigatorul nu este din Bucuresti, sedintele se pot realiza prin Skype, iar chitara va fi expediata prin curier la adresa mentionata.

- 5 premii constand in cate un voucher in valoare de 200 de lei la restaurantul Taqueria El Torito sau El Torito. Voucherele sunt valabile pana pe 20 decembrie 2018. 

Premiile nu se acorda in bani.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii vor fi desemnati cu ajutorul site-ului random,org dintre toti participantii care indeplineasc conditiile Regulamentului si vor fi anuntati pe pagina de Facebook ProVideo.ro in data de 2 mai 2018.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorii vor fi contactati telefonic sau prin email pentru verificarea intrunirii conditiilor de inscriere la concurs.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul Provideo. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. 

SECTIUNEA 10. DETALII

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0318 256 024 sau pe adresa de email contact[at]provideo[.]ro