REGULAMENT CONCURS

  REGULAMENT CONCURS

“Concurs decembrie" 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului”Concurs decembrie” (denumit in continuare„Concursul”) este Pro Video cu sediul in Str Amiral Ioan Murgescu nr 4, sector 2, Bucuresti.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 Concursul va fi operat prin intermediul S.C. PROVIDEO S.R.L cu sediul social in Bucuresti, Str Antim Ivireanu, nr 146, com Gruiu, Sat Silistea Snagovului,  cod unic de inregistrare RO11277792, inregistrata la registrul comertului cu nr. J23/247/2002. (In continuare „Provideo”).

Pe perioada Concursului, Pro Video va desfasura urmatoarele servicii:

1. va alege castigatorii cu ajutorul programului random.rog.

2. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea acordarii premiilor;

3. va preda premiile castigatorilor dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

 4. la data acordarii marelui premiu va legitima castigatorul si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiului, organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 13.12.2018 - 17.12.2018 pe pagina www.provideo.ro

Concursul este organizat şi se va desfăşura pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinta directa sau indirecta care poate aparea ca urmare a participarii la acest concurs.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, organizatorul se obliga:

  •           sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  •           sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
  •          sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Toti cei care vor comanda in perioada 13-17 decembrie 2018 cel putin un film in format Blu-ray de pe www.provideo.ro este automat inscris in concurs. 

Premii: 3 seturi de casti LG, model HBS -780 - LG TONE PRO Bluetooth.

Valoare premiului este 280 RON.

Castigatorii vor fi anuntati pe 18.12.2018.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premii: 3 seturi de casti LG, model HBS -780 - LG TONE PRO Bluetooth.

Valoare premiului este 280 RON.

Castigatorii vor fi anuntati pe 18.12.2018.

Premiile se primesc in intregime si nu se acorda in bani.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii vor fi desemnati cu ajutorul site-ului random,org dintre toti participantii care indeplineasc conditiile Regulamentului si vor fi anuntati in data de 18.12.2018.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ÅžI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorii vor fi contactatati prin email pentru verificarea intrunirii conditiilor de inscriere la concurs.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra in posesia premiului, incepand cu data de 18 decembrie 2018. 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 17 decembrie 2018, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - care poate impedica derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe https://provideo.ro/concurs-12.html. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://provideo.ro/concurs-12.html

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de castigatori pentru veniturile obtinute de catre acestia, in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor..

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Pro Video si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

SECTIUNEA 13. DETALII

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0318 256 024 sau pe adresa de email contact@provideo.ro